ยินดีและดีใจ๋…

นับว่าชาวอำเภอดอยสะเก็ดโชคดียิ่งที่นายอำเภอคนใหม่ย้ายมาประจำอยู่ที่นี่ “ท่านอรรชา กัมปนาทแสนยากร” ได้ย้ายมาจากอำเภอแม่แจ่มเชียงใหม่ ที่ท่านเป็นนักพัฒนาจนสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับกันกับ “แม่แจ่มโมเดล” ท่านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่งเมื่อวันก่อน

ร่วมแสดงความคิดเห็น