ขนส่งเชียงใหม่จัดเตรียมรถบริการฟรี! ผู้ที่จะเดินทางไปร่วมงานพระราชพิธี

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษานายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะทำงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนของคณะทำงานฝ่ายสถานที่จอดรถ ยานพาหนะ และการขนส่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 16 หน่วยงานเป็นคณะทำงาน โดยมีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานคณะทำงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมยานพาหนะ สำหรับบริการประชาชนที่ไปร่วมพิธีฯ รวมทั้งการจัดสถานที่จอดรถ กำหนดจุดจอดรถ จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีในวันดังกล่าวตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จพิธี
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรถที่จะนำมาให้บริการรับ-ส่งประชาชนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วยรถไฟฟ้า รถราง รถบัสปรับอากาศ รถโดยสารสองแถว (รถสี่ล้อแดง) โดยกำหนดจุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ รวมทั้งจุดให้บริการรถรับ-ส่งเข้าสู่บริเวณงานพิธีฟรี ดังนี้
(1) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีรถรางบริการฟรี 32 คัน
(2) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 50 คัน
(3) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ บริเวณหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (สถานที่จัดงานฤดูหนาว) สำหรับจุดนี้ไม่มีรถให้บริการรับ-ส่งเนื่องจากประชาชนสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานพิธีได้เลย
(4) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 20 คัน
(5) ลานจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 20 คัน
(6) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 20 คัน
(7) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ประเสริฐแลนด์ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 20 คัน
(8) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 20 คัน
(9) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ไร่ฟอร์ด ตรงข้ามหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรีจำนวน 20 คัน
(10) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 20 คัน
(11) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ศูนย์ศิลปาชีพ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ มีรถสี่ล้อแดงบริการฟรี จำนวน 10 คัน
(12)จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ที่ทำการแขวงกาวิละ มีรถบัสปรับอากาศ
จำนวน ๓ คัน
(13) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ที่ทำการแขวงศรีวิชัย มีรถบัสปรับอากาศจำนวน 3 คัน
(14) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ที่ทำการแขวงนครพิงค์ มีรถบัสปรับ
อากาศจำนวน 3 คัน
(15) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณ ที่ทำการแขวงเม็งราย มีรถบัสปรับอากาศจำนวน 3 คัน
(16) จุดจอดรถยนต์ส่วนบุคคล ณสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ (เจดีย์ขาว) มีรถบัสปรับอากาศจำนวน 2 คัน
นอกจากนี้ยังมีรถไฟฟ้าจำนวน 10 คัน ที่จะให้บริการฟรี สำหรับรับ-ส่ง ผู้สูงอายุจากศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ไปบริเวณหน้างานพระราชพิธีอีกด้วย
สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มวิชาการขนส่ง โทร.053-270411 และ 08-1721-7999

ทีมข่าวนโยบาย…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น