มะเขือแจ้รับสิ่งของพระราชทาน จิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


ตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน รับมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”วันที่ 19 ต.ค.60 (เวลา 10.00 น.) ที่ศาลาประชาคมอำเภอเมืองลำพูน ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายบำรุง วงค์วาร กำนันตำบลมะเขือแจ้ ร่วมในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อนำไปทำพิธีส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจในเขตตำบลมะเขือแจ้ จำนวน 347 คนซึ่งประกอบด้วย บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะแบ่งสีตามประเภทของงาน หมวก ผ้าพันคอ เสื้อยืดคอโปโลสีดำ ปลอกแขกแขน เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีเฉพาะกิจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น