สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning day ทำความสะอาดพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น