นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี นำผลเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงาน “Champ of The champ”

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสารภี และหัวหน้างานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้นำผลเข้าร่วมประกวดและนำเสนอในงาน ระดับประเทศ รอบชิง “Champ of The champ” ปีการศึกษา 2560 ในงาน..ตลาดนัดวิจัย-ขายได้…”ได้รับการสนับสนุนจาก นายเพิ่มศักดิ์ บัวส่อง ผู้อำนวยการ นายวิศาล วัชรินทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสารภี เป็นอย่างดี ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น