พิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันพระปิยมหาราช ประจำปี 2560

นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ปธ.ชมรม ลส.ชบ.จ.เชียงใหม่ นำวิทยากรและ ลส.ชบ.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมเนื่องในวันพระปิยมหาราช ประจำปี 2560 โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี มีวิทยากรและลส.ชบ.ไปร่วมพิธีจาก อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.สันทราย และ อ.หางดง ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น