มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมงานวันปิยมหาราช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย ปั่น อะทะเทพ ผช.อธิการบดีฝ่ายกิจกี่ทั่วไป ร่วมงานวันปิยมหาราช จังหวัดเชียงใหม่โดยมี ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น