พระกฐินพระราชทาน ทอดถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร ที่ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

นาย ชาติชาย สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท นิ่มเอ็กซเพรส จำกัด ประธานฝ่ายฆราวาสอัญเชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย แด่ พระสงฆ์ สามเณร ที่ จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วย , หัวหน้าส่วนราชการ , พุทธศาสนิกชน ชาวจังหวัดลำพูน ร่วม ในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดพระธาตุ หริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น