ศูนย์ฝึกฯกาวิละ ครองถ้วยประทาน สมัยที่ 8 ติดต่อกัน

ที่ระลึก…..อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับชมรม/สโมสรว่ายน้ำต่างๆที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันว่ายน้ำแม่โจ้โอเพ่น ครั้งที่ 8 หลังจากเป็นประธานมอบรางวัลและกล่าวปิดการแข่งขัน ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฉลามหนุ่มและเงือกสาวศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยรวมพลังชนะเลิศคะแนนรวมครองถ้วยประทาน “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี” เป็นสมัยที่ 8 ติดต่อกัน

ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว แจ้งว่าตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดการแข่งขันว่ายน้ำ “แม่โจ้ โอเพ่น” ครั้งที่ 8 ชิงถ้วยประทาน “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี” ในวันที่ 21-22 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สระอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม ซึ่งมีฉลามหนุ่ม-เงือกสาวจาก 42 ชมรม/สโมสรส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกว่า 400 คน โดยมี อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลพร้อมกล่าวปิดการแข่งขันซึ่งสรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

ชนะเลิศคะแนนรวมได้แก่ศูนย์ฝึกว่ายน้ำโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยได้ครองถ้วยประทาน “ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี” เป็นสมัยที่ 8 ติดต่อกัน รองชนะเลิศได้แก่ชมรมว่ายน้ำกิตติยะ อันดับที่ 3 ได้แก่ชมรมว่ายน้ำสปิริต อันดับที่ 4 ได้แก่ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อันดับที่ 5 ได้แก่ชมรมว่ายน้ำเจีย เจีย สปอร์ตคลับ และอันดับที่ 6 ได้แก่ชมรมว่ายน้ำ Giant D.R.P Team

ร่วมแสดงความคิดเห็น