ตัวแทนคณะผู้บริหาร โรงแรมสุริวงศ์ เข้าเยี่ยมคารวะ น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 41 กองพลบินที่ 3

น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกองบิน 41 กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ ในโอกาสนี้ เพ็ญนภาพร ดวงทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายขายงานประชุม-จัดเลี้ยง โรงแรมสุริวงศ์ และทีมงาน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมคารวะร่วมแสดงความยินดี ที่ห้องทำงาน กองบังคับการฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น