ถวายบังคม…

PEA เชียงใหม่ โดย บุญธรรม ทองศิริไพโรจน์ ผู้จัดการ นำผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น