๐ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ๐

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ของอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญ
ในการประกอบพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ มีนายอำเภอสันกำแพง เป็นผู้ประกอบพิธี ณ อ่างเก็บน้ำห้วยลาน ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และเป็นสถานที่ ที่ทรงพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรหลายต่อหลายครั้งจึงทำให้สถานที่แห่งนี้
เป็นเสมือนสถานที่อันทรงคุณค่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ชาวสันกำแพงเชียงใหม่ ได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันประกอบพิธี ณ สถานที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ร่วมแสดงความคิดเห็น