พิธีอ่านประกาศสดุดี และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับทายาทศพ นางทอง เครือปัญญา ลส.ชบ.รุ่นที่ ชม.495

นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ปธ.ชมรม ลส.ชบ.จ.ชม ประกอบพิธีอ่านประกาศสดุดี และมอบสิ่งของพระราชทานให้กับทายาทศพ นางทอง เครือปัญญา ลส.ชบ.รุ่นที่ ชม.495 วัดสันป่าสัก โดยมีนางศิรานุช อ่อนอ้น ปธ.ชมรมวิทยากร ลส.ชบ.อ.สันทราย นางคำแสน ผารินทร์ ปธ.ชมรม ลส.ชบ.ต.หนองจ๊อม พร้อม ลส.ชบ.ไปร่วมพิธี ณ สุสานวัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น