เผยสินเชื่อช่วงท้ายปี แนวโน้มเริ่มสดใส ข่าวต่อ…สินเชื่อ


แนะจับตาแรงฟื้นตัวสินเชื่อในช่วงไตารมาสสุดท้ายของปี โดยเฉพาะสินเชื่อของเอสเอ็มอีที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวโน้มอัตราการขยายตัวของจีดีพีที่คาดการณ์ไว้

รายงานข่าวจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินแนวโน้มสินเชื่อในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2560 ว่า แม้จะมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นจากสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ และโอกาสการฟื้นตัวของสินเชื่อเอสเอ็มอี ประกอบกับความต้องการสินเชื่อรายย่อยที่เพิ่มขึ้นตามฤดูกาล แต่ยังต้องติดตามว่าการฟื้นตัวดังกล่าว จะเพียงพอชดเชยการชะลอตัวที่เกิดขึ้นในช่วง 3 ไตรมาสก่อนหน้าเพียงใด ซึ่งจะบ่งชี้ว่าการขยายตัวของสินเชื่อจะปรับตัวดีขึ้นได้ตามคาด และสอดคล้องกับแนวโน้มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ที่ดีกว่าที่คาดไว้หรือไม่

ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อสุทธิในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย ณ ไตรมาส 3/60 เมื่อเทียบกับสิ้นปีก่อน ขยายตัว 1.16% ซึ่งชะลอลงจากไตรมาส 2/60 ที่ขยายตัว 1.56% ท่ามกลางการชำระคืนสินเชื่อธุรกิจรายใหญ่ และการชะลอตัวต่อเนื่องของสินเชื่อเอสเอ็มอี

ส่วนด้านเงินฝาก ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่สร้างแรงกดดันต่อสภาพคล่องของธนาคาร แม้ว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะมีผลิตภัณฑ์การออมอื่นที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเข้ามาเป็นคู่แข่งก็ตาม โดยคาดว่าธนาคารพาณิชย์จะบริหารการเติบโตของเงินฝากให้อยู่ในระดับเพียงพอกับความต้องการสินเชื่อ แต่ไม่เป็นภาระต่อต้นทุนทางการเงิน

สำหรับการสรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือน ก.ย.60 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปรากฏว่า ภาพรวมสินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย 1.1 หมื่นล้านบาท เป็น 10.726 ล้านล้านบาท ส่วนภาพรวมเงินฝากลดลงจากเดือนก่อน 1.7 หมื่นล้านบาท หรือ 0.15% เป็น 11.70 ล้านล้านบาท แต่เพิ่มขึ้น 4.91% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารตึงตัวขึ้น ตามการลดลงของเงินฝากที่สวนทางกับสินเชื่อ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น