เทศบาลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง

เทศบาลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง เน้นสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิม เชิญประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
เมื่อ วันที่ 31 ต.ค. 60 นายประสิทธิ์ จันทกลาง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า งานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ถือเป็นประเพณีอันเก่าแก่ ที่มีเอกลักษณ์ดั้งเดิมสืบทอดกันมายาวนานมีตำนานที่กล่าวมาถึงประเพณียี่เป็งหลายตำนาน เช่น ในหนังสือตำนานโยนก และจามเทวีวงศ์ กล่าวว่าประเพณีลอยโขมด หรือลอยไฟ เป็นประเพณีดั้งเดิมที่สืบเนื่องกันมาแต่โบราณกาลแล้ว การลอยโขมด เกิดขึ้นที่อาณาจักรหริภุญไชย (จ.ลำพูนในปัจจุบัน) ประมาณ พ.ศ. 1480 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 และในสมัยก่อน ส่วนมากนิยม จัดให้มีการฟังเทศน์มหาชาติ หรือตั้งธรรมหลวงในวันเพ็ญเดือนยี่อีกด้วย
เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้ให้ความสำคัญของการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีแบบเก่าแก่ดั้งเดิมไว้ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวประเพณีที่งดงามให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ซึมซับผ่านจารีต ขนบธรรมเนียม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2560 ที่เน้นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา บริเวณเชิงสะพานข้ามลำน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ในวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เชิญชมขบวนแห่กระทงใหญ่ โดยเริ่มตั้งขบวนจากหมู่บ้านเพลินวิลเลจ หมู่ 11 ต.บ้านกลาง เคลื่อนขบวนมาตามถนนสันป่าฝ้าย – บ้านธิ เข้าสู่แยกตลาดอินทร จนมาถึงบริเวณสถานที่จัดงานเชิงสะพานข้ามลำน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 9 บ้านกลาง โดยในปีนี้มีการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯท่าน พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี , พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ,นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

สำหรับกิจกรรมในงานเทศกาลลอยกระทงดังกล่าว จะมีกิจกรรมการแข่งขันจุดดอกไม้ไฟ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมเก่าแก่ ดั้งเดิมและอนุรักษ์สืบทอดประเพณีที่ดีงามของล้านนาให้คงอยู่สืบไปอย่างไรก็ตาม เทศบาลตำบลบ้านกลาง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมตกแต่งซุ้มประตูป่าบริเวณหน้าบ้าน เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา และร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลบ้านกลาง ประจำปี 2560 ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น