เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูก”กูดูใหญ่” ต้อนรับยี่เป็ง 2560

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ ลูก“กูดูใหญ่” เกิดในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมอวดโฉมความน่ารัก ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณียี่เป็ง หรือลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ เลยได้ชื่อว่า “น้องยี่เป็ง”

นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการ ผอ. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้รับสมาชิกใหม่ “กูดูใหญ่” ไม่ทราบเพศ เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.ย.60 ปัจจุบันอาศัยอยู่ในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี โดยได้รับการเลี้ยงดูจากแม่ตามธรรมชาติ อาศัยรวมกับฝูงกูดูใหญ่ที่อยู่ภายในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ซึ่งเป็นส่วนแสดงสัตว์ผู้ถูกล่าในธรรมชาติ แถบทวีปแอฟริกา

โดยนับเป็นสมาชิกกูดูใหญ่ ตัวที่ 6 ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และได้รับการตั้งชื่อว่า “น้องยี่เป็ง” เพื่อต้อนรับงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงของชาวเชียงใหม่ ประเพณีสำคัญที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคเหนือที่ใกล้จะถึงนี้

สำหรับ“กูดูใหญ่” หรือ “Greater dudu” มีชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Tragelaphus strepsiceros เป็นสัตว์แอนทีโลปที่มีความสูงที่สุดแห่งแอฟริกา มีเขาเฉพาะตัวผู้ ซึ่งบิดเป็นเกลียวขึ้นไปอย่างสวยงาม ลักษณะคล้ายดอกสว่าน ใช้เวลาในการบิดเต็มที่ 5 ปี กูดูใหญ่ตัวเมียชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง และจะปลีกตัวออกจากฝูงในช่วงเวลาตกลูก ส่วนตัวผู้บางครั้งอยู่ร่วมกันเป็นฝูงเล็ก แต่ส่วนมากชอบอยู่อย่างสันโดษ สามารถพบในแถบแอฟริกาตะวันออกถึงแอฟริกาใต้ อาศัยอยู่ตามป่าไม้สูง ไม้เตี้ย และป่าโปร่ง กินหญ้าและใบไม้เป็นอาหาร มีอายุเฉลี่ยถึง 23 ปี

ผู้ที่สนใจชมความน่ารักของสมาชิกใหม่ “น้องยี่เป็ง” สามารถเข้าชมได้ทุกวันในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี ในกิจกรรมการนั่งรถชมสัตว์ รอบบ่าย เวลา 15:00-16:30 น. และรอบกลางคืนเวลา 18:30- 22:00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น