พิธีมอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี วีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น