พิธีเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของศิษย์เก่า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่น 7

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน กล่าวเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการของศิษย์เก่า สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ รุ่น 7 ซึ่งทางชมรมศิษย์เก่าพลศึกษาเชียงใหม่รุ่น 7 จัดขึ้น ณ ร้านอาหารสวนหอมข้าวรำ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น