มช. ส่งกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์” เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์” เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้อยู่ในลำดับขบวนที่ 7 จากทั้งหมด 25 ขบวน โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมขบวน เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

แนวความคิดการออกแบบรถกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2560 “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์” แนวคิดในการตกแต่งรถกระทงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นการนำแนวคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดู ศาสนาแห่งทวยเทพ ตามความเชื่อที่สอดคล้องกับคติเทวราชาของไทย อันมีกษัตริย์เป็นสมมุติเทพ โดยเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือองค์อวตารหนึ่งของพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งรถกระทงในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นศักราชของรัชสมัยกษัตราธิราชองค์ใหม่ ดังคำว่า “ราชันย์ขวัญหล้า ธ สฤษดิ์” หมายถึง พระราชาผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ และรังสรรค์พระราชกรณียกิจ เพื่อปวงชนชาวไทย เปรียบพระองค์ทรงเป็นนารายณ์เทพ ที่เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ สร้างความผาสุกให้แก่อาณาประชาราษฎร์

รูปแบบรถกระทง เป็นการจำลองปฐมบทแห่งการสร้างโลก ตามตำนานพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยพระนารายณ์ผู้รักษาทุกสรรพสิ่ง ประทับบนหลังอนันตนาคราช ท่ามกลางเกษียรสมุทร ขณะที่พระนารายณ์บรรทมและทรงพระสุบินอยู่นั้น มีก้านดอกบัวผุดขึ้นจากพระนาภีของพระองค์ ปรากฏพระพรหม เทพผู้สร้างโลกและบันดาลสรรพสิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง ก่อเกิดความสมบูรณ์พูนผล และความรุ่งเรืองแห่งอาณาจักรไทยภายใต้พระบารมี

ร่วมแสดงความคิดเห็น