ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในคราวประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2560 เมื่อเช้าวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น