นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ร่วมลอยกระทง

นายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไชยสถานและน้องๆนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสถาน ร่วมลอยกระทงบริเวณท่าน้ำด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปีพ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น