เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อ.แม่ทา ทต.ทาปลาดุก สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน วัดทาชมพู และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เขตพื้นที่ 1 สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา จัดงาน “เทศกาลลอยกระทงวิถีล้านนา สะพานขาวทาชมภู” ณ สะพานขาวทาชมภู ต.ทาปลาดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น