โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่จัดงานเลี้ยง และมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแด่พนักงานดีเด่นของโรงแรม

เชษฐพงษ์ โปธิบาล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป พร้อมทีมงานฝ่ายบริหารโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยง และมอบรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแด่พนักงานดีเด่นของโรงแรมที่ทุ่มที ขยันทำงานด้วยความตั้งใจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ณโรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น