จีนครองแชมป์นักเดินทาง ผ่านสนามบินไทยมากสุด


ทอท. เผยปี 60 ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งทะลุ 129 ล้านคน เฉลี่ยประมาณ 354,000 คนต่อวัน โตกว่าปีที่ผ่านมา 7.73% เที่ยวบินพุ่งเกิน 8.2 แสนเที่ยว ขณะที่จีนครองแชมป์ชาวต่างชาติที่มีการการเดินทางผ่านท่าอากาศยานมากสด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานด้านปริมาณการจราจรทางอากาศ ของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท. คือท่าอกาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ในปีงบประมาณ 2560 (ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560) ว่า มีเที่ยวบินให้บริการทั้งสิ้น 823,574 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 6.00% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือเฉลี่ยประมาณ 2,250 เที่ยวบินต่อวัน แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 415,338 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.13% และเที่ยวบินภายในประเทศ 408,236 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 9.10%

สำหรับผู้โดยสารมีจำนวนทั้งสิ้น 129.20 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.73% หรือเฉลี่ยประมาณ 354,000 คนต่อวัน แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 72.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.57% และผู้โดยสารภายในประเทศ 56.66 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.26% และการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เข้าออก 1.57 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.89%

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีเที่ยวบิน 345,767 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 3.75% และมีผู้โดยสาร 59.08 ล้านคน เพิ่มขึ้น 6.50% ,ท่าอากาศยานดอนเมือง .มีเที่ยวบิน 253,544 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 5.38% และผู้โดยสาร 37.18 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.19%

ท่าอากาศยานภูเก็ตมีเที่ยวบิน 104,849 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 10.38% และผู้โดยสาร 16.23 ล้านคน เพิ่มขึ้น 10.25% ด้าน ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีเที่ยวบิน 72,041 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 7.31% และมีผู้โดยสาร 9.97 ล้านคน เพิ่มขึ้น 8.31% ขณะที่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีเที่ยวบิน 30,472 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 13.44% และผู้โดยสาร 4.34 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.29% และที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายมีเที่ยวบิน 16,901 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 20.10% และผู้โดยสาร 2.38 ล้านคน เพิ่มขึ้น 21.74%

สำหรับต่างชาติมีการการเดินทางผ่านท่าอากาศยานของ ทอท. 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย และมาเลเซีย และสายการบิน 5 อันดับแรกที่ใช้บริการท่าอากาศยานของ ทอท.แยกตามจำนวนผู้โดยสาร ได้แก่ สายการบินแอร์เอเชีย สายการบินไทย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบินนกแอร์ และสายการบินบางกอกแอร์เวย์สทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560 มีสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินประจำรวม 135 สายการบิน เป็นสายการบินต้นทุนต่ำ (โลว์คอสต์) จำนวน 37 สายการบิน

นอกจากนั้น จากกรณีที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) ได้ปลดธงแดงหน้าชื่อประเทศไทย ทำให้ไทยเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานการบินในระดับสากล ซึ่งนำไปสู่การขยายเส้นทางบินระหว่างประเทศของสายการบินสัญชาติไทย ทั้งในรูปแบบเส้นทางใหม่ และความถี่ของเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเส้นทางบินไปยังประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละประเทศที่จะอนุญาตให้สายการบินสามารถขอเพิ่มความจุ และความถี่ของเที่ยวบินได้ ซึ่ง ทอท.ในฐานะผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศมีความพร้อมในการรองรับการเติบโตของธุรกิจการบินด้วยการบริหารจัดการขีดความสามารถของท่าอากาศยานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น