จัดหางานเชียงใหม่ จัดงาน” นัดพบแรงงาน” วันที่ 14 พ.ย. 60 นี้

สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 61 ในวันที่ 14 พ.ย.60 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ศูนย์บริการจัดหางาน เพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางาน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางาน จ.เชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 61 ในวันอังคารที่ 14 พ.ย. 60 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ชั้น 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนาย จ้างโดยตรง ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครงาน การสัมภาษณ์งานและการเขียน Resume

จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ ผู้ที่ยังว่างงานและกำลังมองหางานทำ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานเพื่อสวัสดิการที่ดีขึ้น และน้องๆ นักศึกษา ที่ต้องการทำงาน Part-time สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในครั้งนี้

จัดหางาน จ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ขอให้เตรียมหลักฐาน การสมัครงาน อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (เพศชาย) และใบผ่านงานหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการจัดหางานเพื่อคนไทย ฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ สำนักงาน จัดหางาน จ.เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2744-6 ต่อ 25, 26

ร่วมแสดงความคิดเห็น