มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถ่ายรูปหมู่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีถ่ายรูปหมู่สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย รักษาราชการอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,323 คน ณ บริเวณลานบัว มทร.ล้านนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น