“ดร.จำรูญ” นำหัวหน้าส่วนราชการหางดงต้อนรับนายอำเภอหญิง

 

การประชุมนัดแรกของการเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอหญิงเก่งคนแรกของอำเภอหางดง พบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วน โดยประธานชมรม อปท.หางดงนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินพร้อมให้การต้อรรับอย่างอบอุ่น
น.ส.นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม หัวหน้าส่วนราชการของ อ.หางดง เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และมอบนโยบายที่ได้รับจากส่วนกลางให้กับส่วนราชการในพื้นที่ อีกทั้งยังรับฟังปัญหา ความต้องการ จากหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขให้เป็นรูปธรรมในระดับอำเภอท้องถิ่น และนำเสนอในระดับจังหวัดต่อไป

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมพบปะครั้งแรกของนายอำเภอ หลังการข้ารับตำแหน่งของ น.ส.นิติยา พงษ์พานิช นับเป็นนายอำเภอหญิงคนแรก ของ อ.หางดง โดยย้ายมาจากอำเภอจองทอง ในการพบปะและร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในครั้งนี้ ดร.จำรูญ เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ในฐานะประธานชมรม อปท.หางดง นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เข้าร่วมประชุม มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหางดง

ร่วมแสดงความคิดเห็น