โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง

โรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2560 โดยนางสุจิตตพร ปูรณะพงษ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานเปิดงาน จากนั้นตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้ร่วมการแข่งขันฟ้อนเล็บ, ปล่อยโคมลอย, ตีกลองสะบัดชัย และประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น