กรมส่งเสริมเกษตรแนะเทคนิคป้องกันศัตรูพืชโรคไหม้ในนาข้าว

ศูนย์บริหารศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำว่าในช่วงนี้เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรระวังโรคไหม้ข้าวระบาด เนื่องจากในบางพื้นที่อากาศหนาวและมีหมอกในตอนเช้า มีความชื้นเหมาะกับการระบาดของโรค ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคไหม้ เกษตรกรที่ปลูกข้าวควรสำรวจแปลงนา อย่างสม่ำเสมอถ้าพบอาการของโรคไหม้ข้าวให้ใช้เชื้อบีเอส (บาซิลลัส ซับทีลิส ) ฉีดพ่นอัตราตามคำแนะนำในฉลาก ใช้เชื้อเชื้อไตรโคเดอร์มาอัตรา 1 กก./ น้ำ 200 ลิตรฉีดพ่น

ถ้ามีความจำเป็นให้ใช้สารเคมีฉีดพ่นเฉพาะจุดที่พบการระบาดเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อราแพร่กระจายขยายเป็นวงกว้างออกไปสำหรับสารเคมีที่ใช้ได้แก่ อิดิเฟนฟอส 50 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร บลาสติซิดิน-เอส 2 เปอร์เซ็นต์ อีซี อัตรา 20-25 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ไตรไซคราโซล 75 เปอร์เซ็นต์ ดับบลิวพี อัตรา 10-16 กรัม ผสมน้ำ 20ลิตร

ในการพ่นนั้นมีข้อแนะนำว่า ควรพ่นในแปลงข้าวที่มีประวัติว่าเคยมีโรคระบาดมาก่อน การใช้สารเคมีฉีดพ่นซ้ำกันหลายครั้ง และควรเลือกใช้สารเคมีบางชนิดฉีดพ่นสลับกัน ในการใช้ควรใช้ระมัดระวัง และคำนึงถึง ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม

ในฤดูถัดไปใช้พันธุ์ต้านทานต่อโรคไหม้ ได้แก่ กข9 กข11 กข21 สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 สุพรรณบุรี 90 และคลองหลวง 1 ฯลฯ เชื้อไตรโครเดอร์มาที่เจริญบนเมล็ดธัญพืช อัตรา 1 กิโลกรัม /น้ำ 200 ลิตร / เมล็ดข้าว 500กก.ขยำเอาสปอร์ออก และคลุกเมล็ดข้าวนำไปแช่บ่มเตรียมปลูก ไม่ควรหว่านข้าวหนาแน่นเกินไป เพราะจะทำให้อับลม เป็นตัวส่งเสริมให้เชื้อราแพร่กระจายและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว มีปัญหาปรึกษา อาสาเกษตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น