ธกส.เตรียมปล่อยกู้ ปลุกเศรษฐกิจรากหญ้า


ธกส.เดินหน้าปล่อยเงินกู้เข้าเศรษฐกิจฐานราก พร้อมเพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินให้กับผู้มีรายได้น้อยในประเทศอีก 5 พันล้าน
นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ของปีบัญชี 2560 (1 เมษายน-30 กันยายน 2560) สามารถปล่อยสินเชื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก 3.1 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.78 หมื่นล้านบาท โดยในช่วง 6 เดือนหลังของปีบัญชีคาดว่าจะปล่อยสินชื่อในระบบได้อีก 4.8 แสนล้านบาท รวมเป็นสินเชื่อที่คาดว่าปล่อยได้ทั้งปี 7.9 แสนล้านบาท เป็นสินเชื่อที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น 8.6 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับสินเชื่อคงเหลือรอบ 6 เดือนแรกอยู่ที่ 1.29 ล้านล้านบาท หรือขยายตัวจากสิ้นปีบัญชี 2559 ที่ 1.40% ทำให้ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 1.64 ล้านล้านบาท โดยธนาคารมียอดเงินฝากรวม 1.4 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นเงินฝากของเกษตร 2.9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 อยู่ที่ 2.66 แสนล้านบาท และปี 2558 อยู่ที่ 2.54 แสนล้านบาท เนื่องจากธนาคารส่งเสริมให้เกษตรกรออมเงินระยะยาวไว้ใช้หลังการเกษียณ

ขณะที่หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ เอ็นพีแอล อยู่ที่ 5.75% ของสินเชื่อรวม เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลที่เกษตรกรอยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตและจะนำรายได้มาชำระหนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยจะให้พนักงานธนาคารดูแลลูกหนี้ทุกรายอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะทำให้เอ็นพีแอลลดลงเหลือ 4% ตามเป้าหมาย ด้านกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ระดับ 12.37% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ตั้งเอาไว้ที่ 8.50% โดยธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานในครึ่งปีแรก 5,800 ล้านบาท

นายอภิรมย์กล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ธนาคารได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพิ่มวงเงินปล่อยกู้ฉุกเฉินให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะผู้มาลงทะเบียนกับรัฐบาลอีก 5,000 ล้านบาท หลังจากวงเงินเดิม 5,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติมาก่อนหน้านี้ ซึ่งได้ปล่อยกู้ไปแล้ว 4,894 ล้านบาท สามารถปล่อยกู้ให้กับผู้มีรายได้น้อย 1.35 แสนราย โดยเงื่อนไขการปล่อยกู้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.ยังเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยการโอนหนี้นอกระบบของผู้มาลงทะเบียนรายได้น้อยให้เข้ามาอยู่ในระบบ ซึ่งในส่วนของผู้ที่มาลงทะเบียนกับ ธ.ก.ส. มีคนเป็นหนี้นอกระบบ 4.5 แสนราย มูลหนี้ 2.7 หมื่นล้านบาท โดยธนาคารได้เตรียมวงเงินของธนาคารไว้ดำเนินการส่วนนี้ 1 หมื่นล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน โดยที่ผ่านมาโอนหนี้เข้ามาในระบบ 4.9 หมื่นราย เป็นจำนวนเงินกู้ 3,900 ล้านบาท

ทั้งนี้ การโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการรัฐ ปี 2560 มีประชาชนทั่วไปผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 14.1 ล้านราย ลงทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส. จำนวน 7.7 ล้านราย และผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด 6.16 ล้านราย ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการแจกบัตรสวัสดิการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 แล้ว 5.7 ล้านราย คิดเป็น 95% คาดว่าอีก 1 เดือนจะแจกบัตรสวัสดิการได้ทั้งหมด

ร่วมแสดงความคิดเห็น