มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดประชุมบุคลากร

พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร.ผอ.สำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานประชุมบุคลากร มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารภายในวิทยาเขตฯ และกำหนดการพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้งที่ 11 ” พะเยาเกมส์ ” โดยมีบุคลากรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มจร.วิทยาเขตฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น