คนจีนเที่ยวไทยไตรมาส 4 ปี 60 ยังมีแนวโน้มบวกอีกต่อเนื่อง

สำหรับสถานการณ์ของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย แม้การเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีการสะดุดลงบ้างในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยกลับเข้าสู่ภาวการณ์เติบโต 

เห็นได้จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยยังเติบโตเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และกลับมาเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลักอีกครั้งในรอบ 10 เดือน โดยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หรือมีจำนวนกว่า 9.83 แสนคน ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวน 6.63 ล้านคน หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมาจากหลายปัจจัยทั้งจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ ที่มีผลทำให้นักท่องเที่ยวจีนชะลอการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้ สะท้อนให้เห็นได้จากรายงานของ Korea Travel Organization (KTO) ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้หดตัวร้อยละ 48.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยยังเติบโตเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และกลับมาเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลักอีกครั้งในรอบ 10 เดือน โดยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หรือมีจำนวนกว่า 9.83 แสนคน (ใกล้แตะระดับ 1 ล้านคน) ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวน 6.63 ล้านคน หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จากทิศทางดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์ระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และน่าจะส่งผลต่อเนื่องไปในระยะข้างหน้าทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจีนยังคงต้องหาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ทำตลาดชดเชยตลาดเกาหลีใต้ รวมถึงการที่นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังคงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจไทยได้ให้ความสำคัญในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนต่อเนื่อง

อีกทั้งธุรกิจอย่างสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีกยังได้นำเสนอเครื่องมือทางการเงินอย่าง Alipay และ WeChat Pay เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2560 เป็นจำนวน 9.70 ล้านคน (จากเดิมที่คาดว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9.20-9.40 ล้านคน) และสามารถเติบโตได้ร้อยละ 10.0 สูงต่อเนื่องจากที่เติบโตร้อยละ 10.5 ในปี 2559 ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนน่าจะมีมูลค่าประมาณ 510,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากที่เติบโตร้อยละ 15.2 ในปี 2559

อย่างไรก็ดี แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่มีประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอาจต้องติดตาม ซึ่งการทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนไม่ง่ายเหมือนก่อน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เน้นกลุ่มทัวร์จีน หรือทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนคงต้องมีแผนรองรับกับการแข่งขันจากการทำตลาดของประเทศอื่นๆ ในการที่จะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการต้องติดตาม เช่น นโยบายของทางรัฐบาลจีน ซึ่งมีแผนที่จะกระตุ้นการเติบโตการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 นักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมีจำนวนประมาณ 62.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวจีน แม้ว่าในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังไม่ดีนัก เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มฟื้นตัวหลังได้รับผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ แต่สามารถกลับมาพลิกฟื้นดีขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกของปี 2560 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปสถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวจีนและทิศทางในช่วงที่เหลือของปี 2560 นี้ ดังนี้

สำหรับสถานการณ์ของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทย แม้การเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะมีการสะดุดลงบ้างในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยกลับเข้าสู่ภาวการณ์เติบโต เห็นได้จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยยังเติบโตเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และกลับมาเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลักอีกครั้งในรอบ 10 เดือน โดยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน หรือมีจำนวนกว่า 9.83 แสนคน ส่งผลทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 มีจำนวน 6.63 ล้านคน หดตัวลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ การเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมาจากหลายปัจจัยทั้งจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมวีซ่าของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงที่ผ่านมา และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ ที่มีผลทำให้นักท่องเที่ยวจีนชะลอการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้ สะท้อนให้เห็นได้จากรายงานของ Korea Travel Organization (KTO) ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวยังประเทศเกาหลีใต้หดตัวร้อยละ 48.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560: ยังมีทิศทางที่ดี…สะท้อนผ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ท่องเที่ยวของจีนที่นักท่องเที่ยวจีนยังเลือกประเทศไทยเป็นปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้นๆ

สำหรับบรรยากาศของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปี 2560 นี้ น่าจะยังรักษาระดับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ตลาดนักท่องเที่ยวจีนยังได้รับปัจจัยหนุนพิเศษ คือ วันหยุดยาววันชาติจีน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2560 (ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม2560) ที่คาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยกันอย่างคึกคัก จากข้อมูลของ Ctrip (เว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวรายใหญ่ของจีน) พบว่า ในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนในปีนี้ นักท่องเที่ยวจีนที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศมีประมาณ 6.0 ล้านคน โดยจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวจีนมีการจองผ่าน Ctrip อันดับแรก คือ ไทย รองลงมา คือ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ประเมินว่า ในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 3.30 แสนคน หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5.5 ของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีน โดยนักท่องเที่ยวจีนจะทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในช่วงวันชาติจีนปีนี้ น่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 57.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยที่เร่งตัวขึ้นในช่วงนี้ ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์ระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ และเป็นผลมาจากการเทียบกับฐานที่ต่ำในปี 2559 เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ

จากทิศทางดังกล่าว ประกอบกับสถานการณ์ระหว่างประเทศจีนและเกาหลีใต้ที่มีผลต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และน่าจะส่งผลต่อเนื่องไปในระยะข้างหน้าทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจีนยังคงต้องหาแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ทำตลาดชดเชยตลาดเกาหลีใต้ รวมถึงการที่นักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยยังคงเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจไทยได้ให้ความสำคัญในการทำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนต่อเนื่อง อีกทั้งธุรกิจอย่างสถาบันการเงินและธุรกิจค้าปลีกยังได้นำเสนอเครื่องมือทางการเงินอย่าง Alipay และWeChat Pay เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจีน ​

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับประมาณการนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยปี 2560เป็นจำนวน 9.70 ล้านคน (จากเดิมที่คาดว่านักท่องเที่ยวจีนเดินทางท่องเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 9.20-9.40 ล้านคน) และสามารถเติบโตได้ร้อยละ 10.0 สูงต่อเนื่องจากที่เติบโตร้อยละ 10.5 ในปี 2559 ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนน่าจะมีมูลค่าประมาณ 510,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.9 จากที่เติบโตร้อยละ 15.2 ในปี 2559

อย่างไรก็ดี แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่มีประเด็นที่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนอาจต้องติดตาม ซึ่งการทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนไม่ง่ายเหมือนก่อน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่เน้นกลุ่มทัวร์จีน หรือทำตลาดนักท่องเที่ยวจีนคงต้องมีแผนรองรับกับการแข่งขันจากการทำตลาดของประเทศอื่นๆ ในการที่จะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน และการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมในกลุ่มของนักท่องเที่ยวจีนมากขึ้น

จากเดิมที่นิยมเดินทางมากับกลุ่มทัวร์ขนาดใหญ่ ก็ปรับมาเป็นกลุ่มทัวร์ขนาดเล็ก หรือมาเป็นเดินทางเองมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและนักศึกษา เนื่องจากภาษาที่เคยเป็นอุปสรรคในการสื่อสารลดลง และนักท่องเที่ยวจีนจะค้นหาข้อมูลเปรียบเทียบราคาและค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ จากความสะดวกในการค้นหาข้อมูลบนโลกออนไลน์

เมื่อพิจารณาตำแหน่งการตลาดการท่องเที่ยวของไทยที่จับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนจากการพิจารณาราคาแพคเกจทัวร์ พบว่า ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างหนัก โดยเฉพาะราคาแพคเกจท่องเที่ยวของไทยที่ปรับตัวขึ้น จากต้นทุนการทำธุรกิจในประเทศที่สูงขึ้น โดยราคาแพคเกจที่มาไทยจะมีราคาใกล้เคียงกับแพคเกจที่ไปญี่ปุ่น (ราคาเฉลี่ยที่ต่ำที่สุด) ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ

ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มที่มีความอ่อนไหวในเรื่องของราคาก็อาจจะพิจารณาไปประเทศที่มีราคาแพคเกจที่ถูกกว่าไทยอย่างเวียดนามหรือกัมพูชา ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2560 ที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเที่ยวยัง 2 ประเทศนี้ เติบโตในอัตราที่เร่งตัวขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยคงจะต้องมีการพิจารณาการปรับเปลี่ยนการนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่มีความแปลกใหม่ไปตามเทรนด์ของนักท่องเที่ยวจีนและสอดคล้องกับราคา เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการต้องติดตาม เช่น นโยบายของทางรัฐบาลจีน ซึ่งมีแผนที่จะกระตุ้นการเติบโตการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2016-2020 สะท้อนให้เห็นได้จากข้อมูลของ CNTA (China National Tourism Administration) พบว่า ในช่วงที่ผ่านมาการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของจีนมีการเติบโตในอัตราที่เร่งตัวขึ้น โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของนักท่องเที่ยวจีนเติบโตกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (หรือมีจำนวน 2.54 พันล้านคน-ครั้ง)

ทั้งนี้ แผนการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจจีนไม่ว่าจะเป็นบริษัทนำเที่ยว หรือธุรกิจสายการบินของจีนหันมารุกขยายเส้นทางการบินภายในประเทศจีนเพิ่มขึ้น จึงอาจเป็นความท้าทายในการที่จะรักษาระดับการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวจีนในระยะข้างหน้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น