สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 ในการนี้ได้ พระราชทานปริญญาการแพทย์ แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ให้แก่ นายไพศาล เวชพงศา ผู้สืบทอดและขยายกิจการ “เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง)” ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่สาม

ร่วมแสดงความคิดเห็น