ชวนคนรักศรัทธาพระนางจามเทวีทั่วโลก ร่วมฟ้อนถวายในวันพระแม่นั่งเมือง26พ.ย.

ชวนคนรักศรัทธาพระนางจามเทวี ทั่วโลก ร่วมฟ้อนถวายในวันพระแม่นั่งเมือง 26 พฤศจิกายน นี้ ร่วมถวายเครื่องสักการะ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ ร่วมแสดงความรัก ความศรัทธา ความกตัญญู และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีของนครหริภุญชัย
ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เปิดเผยว่า มหัศจรรย์ที่ 2 ใน ๙ มหัศจรรย์ล้านนา@หละปูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ขึ้น ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ร่วมแสดงความรัก ความศรัทธา ความกตัญญู และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีของนครหริภุญชัยที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตามตำนานมูลศาสนา
กล่าวไว้ว่า “พระนางจามเทวี ได้เสด็จขึ้นนั่งเมืองได้ 7 วัน ก็ประสูติพระโอรสแฝด ในวันเพ็ญ เดือน 3” ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นับถอยหลัง 7 วัน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งตรงกับที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันคล้ายวันที่พระนางจามเทวีขึ้นนั่งเมือง หรือขึ้นครองเมือง
สำหรับการจัดงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” ในปีนี้เป็นการจัดงานเป็นครั้งสอง ได้ตั้งเป้าผู้ร่วมฟ้อน ทั้งฟ้อนเล็บ และฟ้อนเจิง กว่า 5,000 คน โดยเชิญชวนผู้รักศรัทธาพระนางจามเทวีทั่วโลก ทั้งในและต่างประเทศไทยร่วมฟ้อนถวายพระนางจามเทวี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในจังหวัดลำพูนตอบรับร่วมฟ้อนบ้างแล้ว โดยกำหนดการในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี มีดังนี้ เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนขบวนแห่หน่วยงานที่ร่วมวางเครื่องบูชาไหว้สา เวลา 15.30 น. ขบวนแห่พิธีถวายเครื่องสักการะไหว้สาพระนางจามเทวี ณ บริเวณสามแยกร้านประจินต์ เวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนแห่เครื่องบูชาไหว้สารพระนางจามเทวี ไปยังบริเวณพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เวลา 16.30 น. เริ่มพิธีถวายเครื่องบูชาไหว้สา เวลา 17.15 น. ประกอบพิธีทางศาสนา ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 130 รูป เวลา 17.45 น. การฟ้อนเจิงถวายสักการะพระนางจามเทวี เวลา 18.00 น. การฟ้อนเล็บถวายสักการะพระนางจามเทวี ตลอดเส้นทางตั้งแต่ถนนด้านหน้าลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี เชื่อมต่อถนนอินทยงยศ รอบเมืองลำพูนถึงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี หลังฟ้อนเสร็จผู้ร่วมฟ้อนทั้งหมดเดินทางมาร่วมสักการะไหว้สาลาเจ้าแม่
ซึ่งหากผู้สนใจอยากร่วมฟ้อนแต่ฟ้อนไม่เป็น สามารถมาฝึกซ้อม
ฟ้อนเล็บกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน หรือแม่ครูได้ กำหนดการสถานที่ฝึกซ้อมฟ้อนเล็บ 2 แห่ง ได้แก่ อาคารฮอมบุญ อบจ.ลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น. และโรงยิมนีเซี่ยม สนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 053-597260 ต่อ 503
ทีมข่าวนโยบาย…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น