มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

คณะกรรมการจัดงานห้องโหรเนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560 มอบเงินจำนวน 169,300 บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และศ.นพ. คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดีชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น