พิธียกเสาเอกอาคาร “โฮงหลวงข่วงครูบา” แบบล้านนาโบราณ

พระพรหมมงคล “หลวงปู่ทอง” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานพิธียกเสาเอกอาคาร “โฮงหลวงข่วงครูบา” แบบล้านนาโบราณ และกล่าวสัมโมทนียกถาโดยมี อุทัต สุวิทย์ศักดานนท์ ประธานมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย และแขกผู้มีเกรียต์ร่วมงาน ณ มูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น