ลำพูนลงนามบันทึกข้อตกลง การซื้อ-ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อ-ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2560/61 ปริมาณ 51,000 ตัน
จังหวัดลำพูน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อ-ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำพูน ปีการผลิต 2560/61 จำนวน 2 คู่สัญญา ปริมาณ 51,000 ตัน ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทหมูอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการลงนาม พร้อมด้วยนายณรงค์ ธรรมจารี ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน รอง ผอ.รมน.จว.ลำพูน (ท) รอง.ผบ.กกล.รส.ลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นให้เกียรติเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก
การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จังหวัดลำพูน โดยหอการค้าจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน มีแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูนในทุกมิติ โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดฯ โดยจังหวัดได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภายในงานสภากาแฟ ครั้งที่ 10/2560 เพื่อเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในรูปแบบ “ไตรภาคี” จำนวน 2 คู่สัญญา ปริมาณรวมทั้งสิ้น 51,000 ตัน ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด กับบริษัทไทยฟูดส์ อาหารสัตว์ จำกัด ปริมาณ 50,000 ตัน
และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำพูน จำกัด กับบริษัทเกษตรโภคภัณฑ์ จำกัด ปริมาณ 1,000 ตัน ให้เป็นตามกลไกประชารัฐ และให้เกิดการพัฒนาด้านการเกษตร มีการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือระหว่างกันและกัน รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ผลผลิตภายในประเทศเพิ่มขึ้น ยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้สูงกว่าราคาตลาดทั่วไป โดยยึดตามคุณภาพที่กำหนด

ร่วมแสดงความคิดเห็น