เจ้าคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิดที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยามอบเงิน สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เจ้าคุณพระราชมงคลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดบุญเกิดที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยามอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนนิธิสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ. อนวัช  วิเศษบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.รับมอบ ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น