ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พร้อมญาติมิตรร่วมแสดงความยินดีกับลูกชาย ยวรเมธ ผุสดี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วรรณา ผุสดี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน พร้อมญาติมิตรร่วมแสดงความยินดีกับลูกชาย
ยวรเมธ ผุสดี ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ ณ ที่ไบเทค บางนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น