ร.ร.สองแคววิทยาคม รับมอบอาคารเรือนพยาบาล

โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบอาคารเรือนพยาบาลเพชรนครพิงค์ มูลค่า 500,000 บาท ขนาด 6 เตียง จากสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์ ไลออนสากลภาค 310 เอ1 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวต้อนรับคณะสโมสรไลออนส์ โอกาสนี้ ดร.ณัฐกุล รณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แสดงความยินดีกับโรงเรียนสองแคววิทยาคม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอดอยหล่อ ในการนี้ นายชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคมและคณะครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสองแคววิทยาคมได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และคณะสโมสรไลออนส์เชียงใหม่เพชรนครพิงค์ กว่า18 สโมสร สโมสรไลออนส์จากประเทศญี่ปุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น