ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูธีรสุตพจน์ ,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร.ผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นำโดย ดร.ยุทธนา พูนเกิดมะเริง ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมศรีปริยัติฯ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น