มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2560 ( ปีที่ 28 )

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร.ผอ.สนง.วิททยาเขตเชียงใหม่ ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ที่มีผลงานดีเด่นได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ประจำปี 2560 ( ปีที่ 28 ) ประเภทข้าราชการ อดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ณ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น