โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บริหารทางการพยาบาลจาก Nara Medical University Hospital ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้บริหารทางการพยาบาลจาก Nara Medical University Hospital ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเสร็จสิ้น การมาศึกษาดูงานด้านการพยาบาล ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น