สำนักงานพัฒนาพิงคนครฯ ร่วมมอบประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมมอบประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ตามโครงการ เมืองไทยประกันชีวิต เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกน่าฮัก นำโดย เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวรัตนา เรือนทราย ผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับ ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น