คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560 มอบเงิน สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะกรรมการจัดงานห้องโหร เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2560 มอบเงินบริจาคจำนวน 169,300 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น