มั่นใจเชียงใหม่ เมืองต้นแบบ สมาร์ท ซิตี้

เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การดูแลรักษาการแพทย์ และความมั่นคงของจังหวัด ทำให้เชียงใหม่เป็นเมือง Smart City ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ พอล โรบิลลิอาร์ด เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะ ทั้งนี้ เพื่อหารือบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา อุตสาหกรรม การดูแลรักษาการแพทย์ และความมั่นคงของจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่หลายประการ อาทิ เชียงใหม่เมือง Smart City เป็นแนวคิดในการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบความคิดที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน เช่น ต้องการให้เป็นเมืองที่ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก หรือเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์แบบผสมผสาน ทั้งความเป็นเมืองที่น่าอยู่ มีการพัฒนาเศรษฐกิจของตัวเอง และเพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับนักท่องเที่ยวโดยใช้กล้อง CCTV ในการช่วยรักษาความปลอดภัย

ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยมีเมืองต้นแบบอยู่ 3 เมืองที่ดำเนินตามแนวทางของ Smart City นั่นคือ เมืองภูเก็ต เมืองขอนแก่น และเมืองเชียงใหม่

นอกจากนี้โครงการหลวงในจังหวัดเชียงใหม่ ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่ชาวเขาเพื่อเป็นรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 ซึ่งปัจจุบันมีโครงการหลวงที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง โครงการหลวงห้วยลึก และสถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่หวังว่าจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาความช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับประเทศออสเตรเลียในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนศึกษากับทางประเทศออสเตรเลีย รวมถึงอาจารย์ที่มาแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น