มทร.ล้านนา เชียงใหม่ มอบอุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานผู้มอบ อุปกรณ์สื่อการสอนสำหรับผู้บกพร่องทางสายตา ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ นายประมวล พลอยกมลชุณย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน สอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชียงใหม่ เป็นประธานการรับมอบ พร้อม ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะร่วมพิธี ณ.โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น