เตรียมจัดการแสดง “โขนชักรอก” โขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “หนุมานขุนสวาบรรพชาเป็นฤาษี”

ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดแสดงโขนในรัชกาลที่ 9 ที่ยิ่งใหญ่อลังการ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “หนุมานขุนสวา บรรพชาเป็นฤาษี” เพื่อสนองพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 26 พ.ย.นี้ เพียงรอบเดียวเท่านั้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำนึง สุขเกษม ประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เปิดเผยว่า ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมรามเกียรติ์ เตรียมจัดการแสดง“โขนชักรอก” โขนในรัชกาลที่ 9 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “หนุมานขุนสวาบรรพชาเป็นฤาษี” โดยร่วมกับครู อาจารย์ จากวิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ และบุคคลผู้ที่มีใจรักในศิลปะ ได้ร่วมกันจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ เป็นครั้งที่ 2 แล้ว ซึ่งเป็นการแสดงที่หาดูได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการสนองพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “โขนจักได้รับการสืบทอดให้ยืนยงคงอยู่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันงดงามของชาติไทยไปจนชั่วลูกชั่วหลาน”

สำหรับ การแสดงในครั้งนี้ ได้ดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งเป็นบทที่พรรณนาความครบถ้วน โดยได้รับเกียรติการแสดงจากศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านาฏศิลป์ดนตรีจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินกรมศิลปากร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปะทั่วประเทศ พร้อมด้วยนาฏยศาลาหุ่นละครเล็ก (คณะโจหลุยส์) นาฏยศิลปะสากล “บัลเล่ต์” และศิลปินรุ่นเยาว์ อีกทั้งยังจะได้ชมพระคเณศอัฏฐปางประจำวาร ชักนาคดึกดำบรรพ์ หนังใหญ่ กระบี่กระบอง รำประเลง อีกด้วย โดยจะจัดแสดงในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครกาดเธียเตอร์

ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว บัตรราคา 500 บาท และ 200 บาท โดยจัดแสดงเพียงรอบเดียวเท่านั้น
ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
รามเกียรติ์ หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 099-908-1634

ร่วมแสดงความคิดเห็น