เปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ ด้านเทคโน  โลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561 

วีรชาติ เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการ ด้านเทคโน  โลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมีตัวแทนจากสำนักงานปศุสัตว์ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง ที่ห้องเชียงแสน โรงแรมดวงตะวัน เมื่อวันก่อนที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น