กาดสวนแก้ว ขานรับนโยบาย ช้อปช่วยชาติ

กลับมาอีกครั้งกับมหกรรม “ช้อปช่วยชาติ” ปี 2560 ที่รัฐบาลจัดขึ้นทุกปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี และช่วยให้ผู้มีรายได้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มาหักลดหย่อนภาษี 2560 ได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยปีนี้รัฐบาลใจดีขยายเวลาให้ช้อปปิ้งได้นานกว่าเดิม ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ซึ่งอุทยานการค้ากาดสวนแก้วได้ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเช่นกัน เพราะเรามีทั้งสินค้าและบริการมากมายที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย, เครื่องประดับ, สินค้าเสริมความงาม, ยารักษาโรค, อาหารเสริม, อุปกรณ์ไอที, คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์, บริการต่าง ๆ อาทิ นวดหน้า สปา นวดแผนไทย หรือคาราโอเกะ ที่มีการออกใบกำกับภาษีถูกต้อง, ทองรูปพรรณ (ลดหย่อนได้เฉพาะค่ากำเหน็จ)

โดยมีกติกาดังนี้ ผู้ซื้อสินค้าและบริการเป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมคณะบุคคล), ใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2560 ที่จะยื่นแบบในต้นปี 2561, ซื้อสินค้าและชำระค่าบริการ ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560, ซื้อสินค้าและบริการในประเทศ จากผู้ประกอบกิจการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ไม่รวมการจ่ายบริการนำเที่ยวและค่าที่พัก), สินค้าหรือบริการนั้นต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% กรณีสินค้าหรือบริการได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนได้, ลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท (รวม VAT แล้ว) และต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ตามมาตรา 86/4 แห่ง ป.รัษฎากร ซึ่งทั้งหมดต้องซื้อหรือใช้บริการจากร้านที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีนั่นเอง ร่วมช้อปได้แล้วที่อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ตั้งแต่วันนี้- 3 ธันวาคม 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น